> Hải sản tươi sống – Nhà Hàng Đại Hùng

Hải sản tươi sống


THEO THỜI GIÁ

 • TÔM HÙM (Sốt kim sa, nướng, nấu cháo, hấp)
 • TÔM MŨ NI (Rang mưới, cháy tỏii, hấp)
 • TÔM TÍCH (Rang mưới, cháy tỏi, hấp)
 • TÔM SÚ (Wasabi, nướng, hấp)
 • BÀO NGƯ (Wasabi, sốt dầu hào, hướng, nấu cháo)
 • HÀO (Wasabi, nướng, nấu cháo)
 • TU HẢI (Nướng, mỡ hành, hấp)
 • GHẸ (Lẩu, rang muối, hấp)
 • CUA BIỂN (Hấp, rang me)
 • ỐC HƯƠNG (Rang muối, hấp)
 • ÓC GIÁC (Gỏi, xào lá quế)
 • ÓC VOI (Gỏi, xào lá quế)
 • ÓC GAI (Nướng, hấp xả)
 • ÓC NHẢY (Nướng, hấp xả)
 • SÒ TÔ (Nướng mỡ hành)
 • CÁ MÚ (Wasabi, nấu cháo, chưng tương, hấp)
 • CÁ ĐUỐI (Hấp, nấu lẩu)
 • CÁ NHÁM (Hấp mỡ hành, kho, lẩu)
 • CÁ MAO ẾCH
 • CÁ TRÌNH
 • CÁ BÓP
 • CÁ THU
 • CÁ KÈO
 • CÁ BÓP
mon-bo
TÔM HÙM (sốt kim sa, nướng, nấu cháo, hấp)
Theo thời giá
mon-bo
TÔM HÙM (sốt kim sa, nướng, nấu cháo, hấp)
Theo thời giá